Hrvatsko planinarsko društvo Ante Bedalov

English

Znamenitosti

Crkva Sv. Jurja

Crkva Sv. Jurja potječe iz 1927. godine, a izgrađena je na mjestu starohrvatske crkvice koju je 839. godine dao sagraditi knez Mislav (sućuračka župa je prva župa u Hrvata), a oko koje je bilo formirano naselje Putalj gdje su živjeli preci današnjih Sućurana.

Crkvica Sv. Jurja je darovnicom kneza Trpimira darovana Splitskoj nadbiskupiji, i prvi je dokument u kojem se spominje ime Hrvat.

Kaštel Sućurac je dobio ime po sv. Jurju, pa se u srednjovjekovnim dokumentima ponekad zove selo Svetoga Jurja. Poviše crkvice se nalazi planinarski dom Putalj.


Crkva Sv. Luke

Crkva Sv. Luke je srednjovjekovna građevina koja se prvi put spominje 1397. godine.  Za vrijeme turske okupacije više je puta bila rušena i od Sućurana obnavljana, a kada je konačno obnovljena 1994. godine, u apsidi je postavljen reljef s likom Sv. Luke.


Crkva Sv. Mihovila

Srednjovjekovna crkva Sv. Mihovila nalazi se sjeverno od Kruševika na predjelu Lažane, na isturenom obronku brda Kozjak. Na  zapadnoj strani obronka nalazi se kula stražarnica iz 16. stoljeća. U blizini crkve Sv. Mihovila nalaze se i dva planinarska doma:  Pod Koludrom  te Orlovo gnijezdo.


Crkva Sv. Lovre od Ostroga

Na  grebenu Balavan (259 m) koji se smjestio podno Kozjaka nalazi se crkva Sv. Lovre od Ostroga.  Ostrog se spominje u ispravama hrvatskih vladara, a prvi siguran spomen nalazimo u Zavodu splitskih benediktinki iz 1171. godine. Po pisanju Tome Arhidjakona se zna da su stara crkva i groblje iz ranijeg srednjeg vijeka uništeni 1226. godine. Današnja crkvica je malena jednorodna građevina, a oko nje su kasnosrednjovjekovni grobovi.


Crkva sv. Ivana na Birnju  

Crkva svetog Ivana Krstitelja na Birnju  nalazi se vrhu Kozjaka gdje je bila ilirska gradina. Crkva je vjerojatno sagrađena u 12. stoljeću, bila je duga 6 i široka 5 metara. Crkva je imala polukružnu apsidu koja je ostala do sada. Današnji je oblik crkva dobila 1887. godine. Nadogradnja je duga 9,75 i široka 7 metra. Crkva je više puta stradavala od Turaka i od nevremena. Teško je stradala i u Drugom svjetskom ratu, pa je 1951. godine bila popravljena, a sav potrebni građevinski materijal narod je kroz jednu noć prenio od luke do vrha Kozjaka.


Tvrđava Klis (344 m )

Tvrđava Klis jedna je od najistaknutijih utvrda na hrvatskom tlu koja je u prošlosti zbog strateškog značaja imala istaknuti obrambeni položaj.

Sv. JurajSv. Jurajpogled na Sv. JurajSv. LukaSv. LukaSv. LukaSv. MihovilSv. Mihovilkula pokraj Sv. MihovilaTvrđava KlisTvrđava KlisTvrđava Klis

Kontakt podaci

  • Adresa: Brce 31, Kaštel Kambelovac
  • Mobitel: 091 / 201-7254
  • Mobitel: 099 / 234-0136
  • E-mail: hpd.antebedalov@gmail.com

Na webu