Hrvatsko planinarsko društvo Ante Bedalov

English

Klek

Klek je istaknuti stjenoviti vrh na istočnom rubu masiva Velike Kapele, iznad grada Ogulina. Visok je 1.182 metra. Ima oblik 3-4 km dugog hrpta smjera sjeverozapad-jugoistok S koje god mu se strane prilazi, Klek pokazuje drugo obličje, ali pogled odasvud privlači njegova okomita, 200 m visoka stijena.

Gledan s juga doimlje se kao usnuli div, kojemu su stijene Klečice noge, a vršna stijena glava. Prema narodnoj predaji, vrh Klek je sijelo vještica, koje su svojevrstan simbol Kleka i Ogulina. Sam vrh Klek je kamena glavica promjera desetak metara  povrh stjenovitih okomica.

S vrha je lijep vidik prema Bjelolasici, Risnjaku, Ogulinu i jezeru Sabljaci, a za lijepih dana vide se i Alpe. Klekova vršna stijena bila je prva škola hrvatskih alpinista i u njoj je izveden velik broj prvenstvenih penjačkih uspona.

Kontakt podaci

  • Adresa: Brce 31, Kaštel Kambelovac
  • Mobitel: 091 / 201-7254
  • Mobitel: 099 / 234-0136
  • E-mail: hpd.antebedalov@gmail.com

Na webu