Hrvatsko planinarsko društvo Ante Bedalov

English

Mosor

Mosor je planina u Dalmaciji. Proteže se uz more, na potezu od Splita do Omiša. Najviši vrh je Veliki Kabal (1339 m), a jedan od posjećenijih vrhova je Vickov stup (1325 m). Na vrhu Sveti Jure (1319 m) nalazi se istoimena rimokatolička kapelica.

Klima

S obzirom na visinu od preko 1000 m Mosor ima planinsku klimu.

Biljni svijet

Biljni svijet Mosora dijeli se u nekoliko pojaseva. Na podnožju nalazimo mediteranske kulture i zimzelenu vegetaciju (zelenika, trslja, žuka, mirta, smrika, businj). Do visine 1000 m prostire se pojas bijeli graba, u kojem rastu i hrast medunac, crni jasen, maklen, rašeljka, smrdljika i drijen. Najviši je pojas bijeloga graba, koji seže do vrhova Mosora, a sadrži i bijeli jasen, tisu, gorski javor, mušmulicu, mokljavi likovac, planinski brijest. Biljni plast je kržljav, a u višim predjelima vide se tek ostaci šuma. Svojim mirisom goletima posebnu čar daju kadulja, smilje i pelin.

Životinjski svijet

Životinjski svijet na Mosoru je raznolik. Nekoliko neočekivanih pronalazaka je nađeno na Mosoru, kao što su čovječja ribica (Proteus anguinus), koja je pronađena 1979. godine u Đuderinoj jami kod Dugopolja, te endemska mosorska gušterica (Lacerta mosorensis) koja živi na višim predjelima.
Brojne su zmije i gušteri kao oštroglava gušterica, pomorska gušterica, obični zelembać, zidna tarantela, smeđi blavor, siva gubavica, pepeljasti poskok, šarulja, ljuta crnokapica, obični modraš, pjegava crvenkapica, šara poljarica i bjelouška.

Od relativno malog broja vodozemaca tu se mogu naći pjegavi daždevnjak,samo i uvijek blizu vode. Od glodavaca tu se može naći: miš stjenar, šumski miš, puh i smeđasta rovka.
Od divljači na Mosoru živi zec, jazavac, tvor, lisica, lasica, kuna, vuk, divlja svinja, muflon i divokoza.
Brojne su i ptičje vrste kao što su jarebica kamenjarka, fazan, galica čolica, gavran, sovoljuga buljina, sokol, jastreb, orao zmijar.

Kad planinariti

Za planinarenje po Mosoru je najbolje odabrati proljetne mjesece travanj i svibanj, jer je ljeti zbog oskudne vegetacije iznimno vruće. Zimi snijeg nije rijetka pojava, ali zbog relativno male visine planine i blizine mora, njegova količina i nije toliko značajna. Jedini veći problem zimi bi mogle predstavljati sjeverne padine Mosora na kojima se snijeg duže zadržava, a poseban problem predstavlja to što snijeg prekrije brojne krške otvore. Ipak ponajveći problem za planinarenje po Mosoru mogu predstavljati snažni udari bure na vršnom grebenu, pa po takvom vremenu (posebice tijekom ožujka) treba izbjegavati izlazak na hrbat.

Vrhovi

•    Veliki Kabal, 1339 m
•    Sv. Jure - Kozik
•    Ljubljan, 1262 m
•    Debelo brdo


Planinarski objekti

•    Planinarski dom Umberto Girometta
•    Planinarska kuća Lugarnica
•    Planinarsko sklonište Vickov stup
•    Planinarsko sklonište Kontejner
•    Planinarska kuća Trpošnjik


Špilje i jame

•    Špilja Vranjača, 180 m


Utvrde

•    Klis - tvrđava, 573 m

 

Kontakt podaci

  • Adresa: Brce 31, Kaštel Kambelovac
  • Mobitel: 091 / 201-7254
  • Mobitel: 099 / 234-0136
  • E-mail: hpd.antebedalov@gmail.com

Na webu